November 13th, 2013 - Meetings.

Inbjudan till en samtalsworkshop ’Vänern som resurs’

Inbjudan till en samtalsworkshop ’Vänern som resurs’

ett samtal om ekosystem tjänster och carrying capacity.

 

Det är ett stort nöje att bjuda in dig till en workshop med Pavan Sukhdev, årets pristagare för Göteborgs priset för hållbar utveckling [1].

  • Datum 20 november, kl.13.00
  • Plats Högskolan Väst, Trollhättan – Sal F 123
  • Ett detaljerat program finns nedan.

Pavan Sukhdev tilldelas Göteborgspriset för hållbar utveckling för sin roll som brobyggare och sin förmåga att beskriva och ge fokus till The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), där han lyft stora och svårfångade värden som världens ekosystem och den biologiska mångfalden representerar. Fokus har vidgats från enbart monetära värden till att även innefatta ekosystemens estetiska, andliga, kulturella och rekreativa värden. Kolla gärna hans TED föreläsning.[2]

Tanken är att utnyttja tillfället att diskutera hur vi kan använda konceptet för ett sjö-system som Vänern. Pavan kan med sin bakgrund inom ekonomi lyfta fram den samhällsekonomiska sidan i debatten om hur man förvaltar, bevarar och utvecklar Vänern. Det är det breda perspektivet på hur man utvecklar på ett hållbart och varsamt sätt som blir samtalsämne.

Vi har bjudit in ett antal gäster som kan hjälpa till med att formulera de specifika svenska förutsättningarna kring det ’Underbara Vänern’.

Workshopen arrangeras av Vänersamarbetet i samverkan med Högskolan Väst, LTSER Vänerlandskap[3] och Miljösekretariatet Västra Götalandsregionen.

Workshopen är gratis; lunch ingår.

Välkommen,

Dirk Harmsen
Processledare Vänersamarbetet

070 5144977

info@vanern.org