January 22nd, 2014 - News, Publications, Scientific.

Vänerns sandstränder – en hotad strandtyp?

gupea_2077_34777_1

Martin Sandmark (Göteborgs universitet) och har fått en uppsats publicerad.

Martin har undersökt förändringen av öppen solbelyst sand på Vänerns sandstränder de senaste 50 åren med hjälp av flygfotografier. Det han kom fram till var att den öppna solbelysta sandytan minskat med över 60% på 50 år, från 94 hektar till dagens 33 hektar. Främsta orsak är att vegetation etablerat sig på sandstranden, men även exploatering av sandstränder (bebyggelse etc.).

Läs hela rapporten här: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34777/1/gupea_2077_34777_1.pdf