February 18th, 2014 - Meetings.

Läkemedels konsekvenser på vattnet och fiskarna

TomasBrodin-i-lab-500x333

Tomas Brodin, forskare på Umeå Universitet, kommer på torsdag den 20 februari 2014 kl 18:00
till Vänermuseet för att prata om läkemedels konsekvenser på vattnet och fiskarna

”Nyfiket” är en ny föreläsnings- och samtalsserie på torsdagar Vänermuseet som ger besökarna ökad kunskap i ämnen som rör natur, miljö och historia. Som namnet anger så serveras kaffe med dopp i samband med föredraget.

På torsdag är rubriken Leva i läkemedel – ekologiska effekter av läkemedel i vattendrag och då gästas museet av forskaren Tomas Brodin som forskat i hur fiskar påverkas av de läkemedel som i allt högre grad släpps ut i våra hav, sjöar och vattendrag. Rent vatten är essentiellt för mänskligheten. Trots detta släpper vi idag ut 1000-tals läkemedel i våra vattendrag helt utan vetskap om hur dessa påverkar ekosystemen. Eftersom de flesta läkemedel är framställda för att vara funktionella och stabila, lämnar de vanligen kroppen som ett aktivt läkemedel och då reningsverken i dag inte kan avlägsna dem effektivt, släpps således mängder av aktiva läkemedel rakt ut i sjöar och hav.

Man har noterat att redan vid låga koncentrationer kan effekter på olika beteenden, t.ex. blir fiskarna mer riskbenägna och glupska. Sådana effekter påverkar i sin tur överlevnad, tillväxt och fortplantning hos exponerade djur och kan i förlängningen leda till ändrad artsammansättning och försämrad vattenkvalitet.

Hanna Sundblad, Vänermuseet

Go to project website