April 29th, 2015 - Meetings.

VÄNERVECKAN 2015

Vanerveckan 2014

Det sjuder av aktivitet i alla 14 kommuner inför Vänerveckan som går av stapeln mellan den 31 maj – 7 juni. Detta blir tredje året och precis som innan erbjuds ett brett utbud av aktiviteter. Välkomna till Vänerveckan 2015!

Vänersamarbetet Vänerveckan är ett projekt inom Vänersamarbetet. Vänersamarbetet är en plattform för gemensamma insatser och aktiviteter i Vänerområdet: sjön, öarna och kustzonerna. Deltagande organisationer (föreningar, forskningsinstitut, museer) och myndigheter (fjorton kommuner, två regioner, två länsstyrelser och två kommunalförbund) arbetar för en region och kommun övergripande strategi för en hållbar utveckling av en attraktiv Vänern, som syns och som är tillgänglig för alla.

Vänerveckan är ett samarbete mellan alla 14 kommuner runt Vänern samt Vänermuseet, Region Värmland och Västra Götalands Region.

http://www.vanerveckan.se/