April 4th, 2017 - Meetings.

Vänern@GEO: Slutrapport 2017-02-15

Slutrapport för Vänernprojektet vid Institutionen för geovetenskaper, som har varit aktivt i ca 2,5 år. Projektet består av flera delar, där det finns en vetenskaplig del samt en samverkande del. Det finansierades via den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet med 1.3 MSEK.

Den vetenskapliga frågeställningen syftar till en ökad förståelse av Vänerns fysiska processer, en viktig fråga är även hur den biologiska primärproduktionen samverkar med / påverkas av de fysiska processerna.

Den samverkande delen har till uppgift att försäkra att projektet synkroniserar och tar aktiv del i det arbete som utförs i regionen och vid Göteborgs universitet kring Vänern som system.

Projektet har givit oss resurser att genomföra fyra större fältkampanjer som är kopplade till olika frågeställningar. Vi har diskuterat en rad olika artiklar som skall sammanfatta våra studier och de beskrivs närmare i rapporten.

Göran Broström1, Lars Arneborg1, Sten-Åke Wängberg1, Bengt Liljeblad2, Kai Christensen3, Steinar Eastwood3.

1Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet.

2Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet.

3Norsk Meteorologisk Institutt, Oslo.

Vänern@GEO_slutrapport_20170215