News

May 19th, 2015 - News, Publications.

Hållbart fiske – Utvärdering av Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Leena Hagsmo och Linda Harkman på Karlstads Universitet, CERUT, (Centrum för forskning om regional utveckling) har gjort en utvärdering av insatserna som gjorts inom Fiskeområdet. Här är en sammanfattning av utvärderingsrapporten. Resultaten visar att projekten legat i linje med fiskeområdets utvecklingsstrategi genom att dess syfte och resultat harmonierar med respektive tema som var ett av […]

January 22nd, 2014 - News, Publications, Scientific.

Vänerns sandstränder – en hotad strandtyp?

Martin Sandmark (Göteborgs universitet) och har fått en uppsats publicerad. Martin har undersökt förändringen av öppen solbelyst sand på Vänerns sandstränder de senaste 50 åren med hjälp av flygfotografier. Det han kom fram till var att den öppna solbelysta sandytan minskat med över 60% på 50 år, från 94 hektar till dagens 33 hektar. Främsta […]

December 16th, 2013 - News.

Studiebesök till de stora sjöarna – Vänersamarbetet

Inom Vänersamarbetet lyfts forsknings- och kunskapsbaserade hållbar utveckling fram som en viktig faktor kring Vänern samt att synliggöra Vänern internationellt. I arbetet med att utreda hur ett forsknings- och kunskapscentrum kring Vänern kan vara organiserat krävs ett antal modellexempel på organisation kring stora sjöar och för att studera det ska en studieresa till norra USA […]