Publications

May 19th, 2015 - News, Publications.

Hållbart fiske – Utvärdering av Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Leena Hagsmo och Linda Harkman på Karlstads Universitet, CERUT, (Centrum för forskning om regional utveckling) har gjort en utvärdering av insatserna som gjorts inom Fiskeområdet. Här är en sammanfattning av utvärderingsrapporten. Resultaten visar att projekten legat i linje med fiskeområdets utvecklingsstrategi genom att dess syfte och resultat harmonierar med respektive tema som var ett av […]

January 22nd, 2014 - News, Publications, Scientific.

Vänerns sandstränder – en hotad strandtyp?

Martin Sandmark (Göteborgs universitet) och har fått en uppsats publicerad. Martin har undersökt förändringen av öppen solbelyst sand på Vänerns sandstränder de senaste 50 åren med hjälp av flygfotografier. Det han kom fram till var att den öppna solbelysta sandytan minskat med över 60% på 50 år, från 94 hektar till dagens 33 hektar. Främsta […]

March 14th, 2013 - Popular science, Publications.

Fisket och Fiskaren i Vänern – Bakgrund och utförande

Här kan du läsa projektets Fisket och Fiskaren i Vänern – Bakgrund och utförande Projektet “Fisket och Fiskaren i Vänern” har det övergripande målet att – i ett historiskt och nutidsperspektiv – skapa ett underlag för en fortsatt diskussion om utvecklingen av ett hållbart och långsiktigt fiske i Vänern. Utgångspunkten har varit att se vilka fiskarna, […]

February 22nd, 2013 - Report.

Statistik om kommunerna runt Vänern

I projektet visualiseras statistiska uppgifter om kommunerna kring Vänern. Det är främst statistik om befolkning, boende, pendling, sysselsättning och miljö som visas. Du kan välja en kategori i högre hörnet: ‘innehållspanel’. För varje kategori visas då statistik per kommun. Ibland visas det hur utvecklingen har varit under en viss tidsperiod. Uppgifterna är hämtade ur olika […]

February 22nd, 2013 - Report.

Rapport SOCAP Europe

MacTaggart, J., Ullberg Ornell, P-E., Rahm, G. Svensson, K. 2012. Rapport SOCAP Europe 2012. Biosfär kontoret.