Popular science

March 14th, 2013 - Popular science, Publications.

Fisket och Fiskaren i Vänern – Bakgrund och utförande

Här kan du läsa projektets Fisket och Fiskaren i Vänern – Bakgrund och utförande Projektet “Fisket och Fiskaren i Vänern” har det övergripande målet att – i ett historiskt och nutidsperspektiv – skapa ett underlag för en fortsatt diskussion om utvecklingen av ett hållbart och långsiktigt fiske i Vänern. Utgångspunkten har varit att se vilka fiskarna, […]