Report

February 22nd, 2013 - Report.

Statistik om kommunerna runt Vänern

I projektet visualiseras statistiska uppgifter om kommunerna kring Vänern. Det är främst statistik om befolkning, boende, pendling, sysselsättning och miljö som visas. Du kan välja en kategori i högre hörnet: ‘innehållspanel’. För varje kategori visas då statistik per kommun. Ibland visas det hur utvecklingen har varit under en viss tidsperiod. Uppgifterna är hämtade ur olika […]

February 22nd, 2013 - Report.

Rapport SOCAP Europe

MacTaggart, J., Ullberg Ornell, P-E., Rahm, G. Svensson, K. 2012. Rapport SOCAP Europe 2012. Biosfär kontoret.