News & publications

April 4th, 2017 - Meetings.

Vänern@GEO: Slutrapport 2017-02-15

Slutrapport för Vänernprojektet vid Institutionen för geovetenskaper, som har varit aktivt i ca 2,5 år. Projektet består av flera delar, där det finns en vetenskaplig del samt en samverkande del. Det finansierades via den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet med 1.3 MSEK. Den vetenskapliga frågeställningen syftar till en ökad förståelse av Vänerns fysiska processer, en viktig fråga är […]

May 19th, 2015 - News, Publications.

Hållbart fiske – Utvärdering av Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Leena Hagsmo och Linda Harkman på Karlstads Universitet, CERUT, (Centrum för forskning om regional utveckling) har gjort en utvärdering av insatserna som gjorts inom Fiskeområdet. Här är en sammanfattning av utvärderingsrapporten. Resultaten visar att projekten legat i linje med fiskeområdets utvecklingsstrategi genom att dess syfte och resultat harmonierar med respektive tema som var ett av […]

April 29th, 2015 - Meetings.

VÄNERVECKAN 2015

Det sjuder av aktivitet i alla 14 kommuner inför Vänerveckan som går av stapeln mellan den 31 maj – 7 juni. Detta blir tredje året och precis som innan erbjuds ett brett utbud av aktiviteter. Välkomna till Vänerveckan 2015! Vänersamarbetet Vänerveckan är ett projekt inom Vänersamarbetet. Vänersamarbetet är en plattform för gemensamma insatser och aktiviteter […]

July 3rd, 2014 - Meetings.

Kunskapscentrum för Vänerfrågor

Med Västra Götalandsregionens maritima strategi som utgångspunkt, och med fokus på utveckling av Vänerregionen som maritimt område, genomfördes tre dialogmöten med utvecklings- och planeringsansvariga i kommunerna runt Vänern, samt företrädare för kanalbolag och regionala organisationer. Utifrån dessa möten startades en arbetsprocess, Vänersamarbetet, med Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Värmland som 2009 resulterade […]

April 4th, 2014 - Meetings.

Vänerveckan 2014

Välkomna till Vänerveckan 1-8 juni 2014! Det sjuder av aktiviteter runt Vänern 1 -8 juni. Eller vad sägs om detta, prova på att paddla kanot, delta i strandskola, följ med på guidade vandringar! Besök fyrar och lyssna på intressanta föreläsningar! Detta och mycket mer får du uppleva under Vänerveckan, som nu arrangeras för andra året. […]

February 18th, 2014 - Meetings.

Läkemedels konsekvenser på vattnet och fiskarna

Tomas Brodin, forskare på Umeå Universitet, kommer på torsdag den 20 februari 2014 kl 18:00 till Vänermuseet för att prata om läkemedels konsekvenser på vattnet och fiskarna ”Nyfiket” är en ny föreläsnings- och samtalsserie på torsdagar Vänermuseet som ger besökarna ökad kunskap i ämnen som rör natur, miljö och historia. Som namnet anger så serveras […]

January 22nd, 2014 - Meetings.

PECSRL 2014 – The Logic of Landscape and Antiquarian Practice

8-12 September 2014 in Gothenburg and Mariestad, Sweden Instructions for submission of abstracts are available on the conference website: http://www.pecsrl2014.com/abstracts.html The main theme of the conference is “Unraveling the logics of landscape“. The conference will elaborate on how the rural landscape is valued, monitored, changed, harbored, used and misused, be it through actions, representations or […]

January 22nd, 2014 - News, Publications, Scientific.

Vänerns sandstränder – en hotad strandtyp?

Martin Sandmark (Göteborgs universitet) och har fått en uppsats publicerad. Martin har undersökt förändringen av öppen solbelyst sand på Vänerns sandstränder de senaste 50 åren med hjälp av flygfotografier. Det han kom fram till var att den öppna solbelysta sandytan minskat med över 60% på 50 år, från 94 hektar till dagens 33 hektar. Främsta […]

December 16th, 2013 - News.

Studiebesök till de stora sjöarna – Vänersamarbetet

Inom Vänersamarbetet lyfts forsknings- och kunskapsbaserade hållbar utveckling fram som en viktig faktor kring Vänern samt att synliggöra Vänern internationellt. I arbetet med att utreda hur ett forsknings- och kunskapscentrum kring Vänern kan vara organiserat krävs ett antal modellexempel på organisation kring stora sjöar och för att studera det ska en studieresa till norra USA […]

November 13th, 2013 - Meetings.

Inbjudan till en samtalsworkshop ’Vänern som resurs’

Inbjudan till en samtalsworkshop ’Vänern som resurs’ – ett samtal om ekosystem tjänster och carrying capacity.   Det är ett stort nöje att bjuda in dig till en workshop med Pavan Sukhdev, årets pristagare för Göteborgs priset för hållbar utveckling [1]. Datum 20 november, kl.13.00 Plats Högskolan Väst, Trollhättan – Sal F 123 Ett detaljerat […]