ALIEN – främmande arter i Vänern

Projektet syftar till att sprida information och studera främmande arter i Vänern. Projektet sker i samarbete med naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, naturhistoriska museet i Göteborg, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Havs och vattenmyndigheten.

Vill du veta mer? Kontakta då någon av följande personer;
– Marcus Drotz, Vänermuseet Lidköping, tfn 0510-77 00 65 eller marcus.drotz@lidkoping.se
– Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, tfn 08 – 51 95 4000 eller stefan.lundberg@nrm.se
– Matz Berggren, Kristinebergs forskningsstation, Fiskebäckskil, tfn 0523 – 18 500, 0762 – 36 32 23 eller matz.berggren@marecol.gu.se