Biologiskt kulturarv

CBM har tillsammans med RAÄ samarbetat och utvecklat metoder att arbeta med biologiskt kulturarv (BK) i olika sammanhang. Arbetet har bekräftat att BK är ett användbart redskap, en bra bas för samverkan mellan kulturmiljö- och naturvårdsarbete, samt ett hotat kulturarv. Genom erfarenhet från fler fallstudieområden (skyddade områden, fäbodmiljöer, betesskogar) ska projektet arbeta med kunskapsuppbyggnad och tillämpning av kunskap om biologiskt kulturarv. Olika kunskapskällor analyseras tvärdisciplinärt. Kunskapen appliceras därefter på praktisk kulturmiljövård och naturvård.

Vänermuseet deltar i kunskapsuppbyggnaden genom bland annat inventeringsarbete (fallstudier). Sommaren 2012 inventerades kulturreservat Åsnebyn i Melleruds kommun av Eva Gustavsson. Sommaren 2013 fortsätter hon med kulturreservat Smedstorps dubbelgård i Östergötland. Erfarenheterna diskuteras med ägare, förvaltare och beslutsfattare vid lokala seminarier.