En aristokratisk livsmiljö under järnålder

Sunnerbyprojektet är ett arkeologiskt forskningsprojekt som bedrivs av Vänermuseet i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet har pågått sedan år 2000 och har haft årliga utgrävningar av en aristokratisk livsmiljö från yngre järnålder, medeltid och modern tid. Projektet har undersökt en boplats med huslämningar i flera faser från 600-talet fram till 1300-talet; gravar på järnåldersgravfältet, bl.a. en monumental storhög med en vendeltida hövdingabegravning; och lämningar efter en medeltida kyrka med kyrkogård. Projektet beräknas pågå t.o.m. 2015.

Vill du veta mer kontakta:
Anneli Nitenberg

Go to project website