Fisket och Fiskaren i Vänern

Projektet “Fisket och Fiskaren i Vänern” har det övergripande målet att – i ett historiskt och nutidsperspektiv – skapa ett underlag för en fortsatt diskussion om utvecklingen av ett hållbart och långsiktigt fiske i Vänern. Utgångspunkten har varit att se vilka fiskarna, utövarna, var och är, varifrån de kommer och hur fisket och fiskelägena har förändrats över tiden i relation till samhällsutvecklingen.

Projektets mål konkretiseras genom att skapa en vandringsutställning och en skrift om utvecklingen av fyra fiskelägen, Mövik, Åskär, Hönsäter och Spiken, inom fiskeområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Skriften skall belysa fiskets historiska, nutida och framtida utveckling inom området, i tid och rum. Samtidigt skall skriften utgöra ett underlag för en fortsatt diskussion om utvecklingen av ett hållbart och långsiktigt fiske. Traditionell kunskap utgör en hörnpelare inom ett framtida hållbart fiske. Skriften skall även leda fram till en ökad förståelse av fiskarfamiljens liv, attityder till yrket och fisken, samt fiskets utveckling i relation till fisken, lagstiftningen och samhället. Samhällets roll förtydligas, med en studie av skiftesreformernas, marknadens och sammansättningen av befolkningens betydelse, i ett historiskt och nutids perspektiv.

Projektet har delfinansierats av Lidköpings kommun, Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle samt
Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald (NAPTEK), samordnat av Centrum för biologisk mångfald (CBM).

Här kan du ladda ner hela skriften: Fisket_och_Fiskaren_2013

Vill du veta mer? Kontakta Marcus K. Drotz, Vänermuseet Lidköping, tfn 0510-77 00 99 eller marcus.drotz@lidkoping.se

EUflagga_EFF Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Vänermuseet 150 logo NAPTEK

Creative Commons-licens
Fisket och Fiskaren i Vänern är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported License.