Liljestenar och stavkorshällar

I landskapen kring Vänern, med tyngdpunkt i Västergötland, finns ett medeltida material i form av växt- och stavkorsornamenterade gravhällar i sandsten. Stenarna ingår i kontexten kring de äldsta medeltida stenkyrkorna och kan dateras till den period då kyrkorna uppfördes, det vill säga 1100- och 1200-talen.

I mitt avhandlingsarbete har jag valt att studera liljestenar och stavkorshällar, ett gammalt och känt källmaterial, ur ett nytt perspektiv. Jag vill lyfta materialet från att ha varit konsthistoriska objekt till en ny arkeologisk kontext och studera kyrkplatsen som en performativ arena och graven som en aktiv deltagare i tillblivelsen av världen. En metod för att förstå monumenten i ett socialt sammanhang är att i en genomgång av arkeologiska resultat göra en sammanställning över undersökta lokaler från 1100- och 1200-talen i ett avgränsat område runt Vänern. Syftet är att få en överblick över hur det arkeologiska materialet från perioden ser ut, men även hur man har arbetat arkeologiskt och vad som har producerats. Genom en utökad grundkunskap om resultaten från årtionden av arkeologiska undersökningar i Vänerområdet är målet att förklara varför det blev det så betydelsefullt för en viss grupp människor under 1100- och 1200-talen att uttrycka sin identitet genom gravmonument ornerade med växtrankor, livsträd och stavkors.

Go to project website