Vänern@GEO: Slutrapport 2017-02-15

Sammanfattning

Vänernprojektet vid institutionen för Geovetenskaper har varit aktiv i ca 2,5 år. Det finansierades via den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet med 1.3 MSEK. Projektet har flera delar där det finns en vetenskaplig del samt en samverkande del. Den vetenskapliga frågeställningen syftar till en ökad förståelse av Vänerns fysiska processer, en viktig fråga är även hur den biologiska primärproduktionen samverkar med / påverkas av de fysiska processer. Den samverkande delen har till uppgift att försäkra att projektet synkroniserar och tar aktiv del i det arbete som utförs i regionen och vid Göteborgs Universitet kring Vänern som system.

Projektet har givit oss resurser att genomföra 4 större fältkampanjer som är kopplade till olika frågeställningar. Vi har diskuterat en rad olika artiklar som skall sammanfatta våra studier och de beskrivs närmare i rapporten.

Författare: Göran Broström, Lars Arneborg, Sten-Åke Wängberg (Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet), Bengt Liljeblad (Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet), Kai Christensen3, Steinar Eastwood (Norsk Meteorologisk Institutt, Oslo).

 

Vänern@GEO_slutrapport_20170215