Vänersamarbetet

Vänersamarbetet är en plattform för analys av och initiativ till en gemensam policy utveckling och gemensamma insatser i Vänerområdet som inkluderar både sjön, öarna och kringliggande kustzoner.  Deltagande organisationer (museer, forskningsinstitut) och myndigheter (två regioner, två länsstyrelser, två kommunalförbund och 14 kommuner) utforskar och vidareutvecklar de sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar för en region- och kommunövergripande strategi med en hållbar utveckling som ledtråd.

Visionen av Vänersamarbetet är att garantera en högkvalificerad livsmiljö för invånare, brukare och besökare där en hållbar tillväxt bygger på den egna kraften i Vänerregionen med beaktande av Vänern som naturtillgång. ’Ett underbart Vänern!’

För mer information kontakta:
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen, anders.carlberg@vgregion.se 
Sara Johansson, Region Värmland, sara.johansson@regionvarmland.se

Processledare Dirk Harmsen
070-514 49 77
dirk.harmsen@vgregion.se
info@vanern.org

footer_logosKvadr

Go to project website