Projects

Vänern@GEO: Slutrapport 2017-02-15

Sammanfattning Vänernprojektet vid institutionen för Geovetenskaper har varit aktiv i ca 2,5 år. Det finansierades via den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet med 1.3 MSEK. Projektet har flera delar där det finns en vetenskaplig del samt en samverkande del. Den vetenskapliga frågeställningen syftar till en ökad förståelse av Vänerns fysiska processer, en viktig fråga är […]

En aristokratisk livsmiljö under järnålder

Sunnerbyprojektet är ett arkeologiskt forskningsprojekt som bedrivs av Vänermuseet i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet har pågått sedan år 2000 och har haft årliga utgrävningar av en aristokratisk livsmiljö från yngre järnålder, medeltid och modern tid. Projektet har undersökt en boplats med huslämningar i flera faser från 600-talet fram till 1300-talet; gravar på järnåldersgravfältet, bl.a. […]

Vänersamarbetet

Vänersamarbetet är en plattform för analys av och initiativ till en gemensam policy utveckling och gemensamma insatser i Vänerområdet som inkluderar både sjön, öarna och kringliggande kustzoner.  Deltagande organisationer (museer, forskningsinstitut) och myndigheter (två regioner, två länsstyrelser, två kommunalförbund och 14 kommuner) utforskar och vidareutvecklar de sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar för en region- och […]

Biologiskt kulturarv

CBM har tillsammans med RAÄ samarbetat och utvecklat metoder att arbeta med biologiskt kulturarv (BK) i olika sammanhang. Arbetet har bekräftat att BK är ett användbart redskap, en bra bas för samverkan mellan kulturmiljö- och naturvårdsarbete, samt ett hotat kulturarv. Genom erfarenhet från fler fallstudieområden (skyddade områden, fäbodmiljöer, betesskogar) ska projektet arbeta med kunskapsuppbyggnad och […]

Liljestenar och stavkorshällar

I landskapen kring Vänern, med tyngdpunkt i Västergötland, finns ett medeltida material i form av växt- och stavkorsornamenterade gravhällar i sandsten.

Risk, safety and flooding

Controlling the risk of flooding through technology and social institutions wraps the natural environment in an ever more complex technical system. Responsibilities and proprietary relationships relating to the technical protection system are brought to a head when they fail to function as intended. The division of responsibility between nature itself, technology and the government is […]

ALIEN – främmande arter i Vänern

Projektet syftar till att sprida information och studera främmande arter i Vänern. Projektet sker i samarbete med naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, naturhistoriska museet i Göteborg, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Havs och vattenmyndigheten. Vill du veta mer? Kontakta då någon av följande personer; – Marcus Drotz, Vänermuseet Lidköping, tfn 0510-77 00 65 eller marcus.drotz@lidkoping.se – Stefan […]

Knowledge dynamics and green growth

The research puts the interconnections between climate change adaptation and green growth at the core of the project. This is done through three linked work packages: 1) climate change adaptation and scenarios that identify needs for such adaptations, 2) green growth, particularly in relation to knowledge dynamics and (eco)-innovation processes, and 3) multi- and transdisciplinary […]

Fisket och Fiskaren i Vänern

Projektet “Fisket och Fiskaren i Vänern” har det övergripande målet att – i ett historiskt och nutidsperspektiv – skapa ett underlag för en fortsatt diskussion om utvecklingen av ett hållbart och långsiktigt fiske i Vänern. Utgångspunkten har varit att se vilka fiskarna, utövarna, var och är, varifrån de kommer och hur fisket och fiskelägena har […]